Posted in kredyt

Ceny kredytów a rynek nieruchomości

Pieniądz lubi pieniądz, a zmiany w jednej branży działają na inne. Najsilniejsze powiązania występują między sektorem bankowym i sektorem nieruchomości, które bez siebie istnieć nie mogą. Przyjrzyjmy się zmianom, jakie wywoływane są na rynku nieruchomości przez zmiany cen kredytów. Ceny kredytów zmieniają się z wielu powodów – zmieniają się ceny pieniądza, zmienia się ogólna sytuacja […]