Doradca finansowy to z reguły pośrednik, sprzedający tak naprawdę produkty różnych instytucji finansowych. Niejednokrotnie doradca finansowy zajmuje się pełną paletą produktów zarówno inwestycyjnych, jak i kredytowych i ubezpieczeniowych. Problem z takim szerokim repertuarem polega na tym, że sama osoba doradcy niekoniecznie radzi sobie z wyzwaniem, jakim jest wybieranie z tak dużej liczby produktów, tych odpowiednich dla samego klienta. Tym sposobem klient dostaje często sprzedawcę, zamiast rzetelnego doradcy.

Chociaż doradca finansowy to pojęcie brzmiące bardzo poważnie, to jednak nie ma przeszkód, aby student pierwszego roku filozofii został przedstawicielem firmy z zakresu doradztwa finansowego. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, że taki pracownik ma opracować plan oszczędzania długoterminowego dla nas i naszej rodziny. Ponadto, powinien umieć doradzić nam w zakresie inwestycji i ubezpieczenia, co samo w sobie stanowi dwie odrębne i dosyć trudne dziedziny wiedzy. Umiejętność analizy rynków finansowych jest niezwykle trudna i zawiera w sobie podstawową wiedzę o makroekonomii, rynkach finansowych na świecie oraz ich lokalnej specyfice. Do tego dochodzi nam teoria cykli, umiejętność zastosowania tego na giełdzie, czy też docelowo przez wybór produktu dla klienta. Tak powinien działać doradca finansowy chociażby w zakresie doradztwa na temat inwestycji. Pozostają jeszcze ubezpieczenia.

Chociaż ubezpieczenie samo w sobie wydaje się być bardzo prostym instrumentem, to jest dokładnie odwrotnie Wystarczy jedno spojrzenie na umowę, jaką klient musi zawrzeć z ubezpieczycielem by zrozumieć jak bardzo istotne jest doradztwo już na etapie wyboru produktu odpowiedniego dla klienta. Każde ubezpieczenie zawiera szereg wykluczeń, czyli np. ubezpieczenie od wypadków może wykluczać szereg chorób, takich jak zawał serca bądź wylew. Rodzina nie dostanie w takim wypadku pieniędzy, chociaż wydawało jej się, że ubezpieczenie jest tak ogólne, że nie wyklucza częstych chorób.

Już te trzy dziedziny: ubezpieczenia, inwestycje i produkty kredytowe są same w sobie trzema różnymi dziedzinami, wymagającymi od doradcy rzetelnej wiedzy na temat rynku i funkcjonowania samych produktów. Abstrahując od wszelkiego rodzaju certyfikatów jakie może zdobyć człowiek zainteresowany byciem doradcą, to właśnie brak wymogów u pracodawcy jest poważnym problemem. W naszym życiu możemy wielokrotnie spotkać doradców finansowych, którzy nigdy doradcami być nie powinien, jednak brak regulacji doprowadził do sytuacji, w której każdy z nas może zostać doradcą, a właściwie sprzedawcą produktów finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.