Proszę o poradę w sprawie kosztów windykacyjnych. Zaciągnąłem kredyt samochodowy w Santander Consumer Bank S.A., jestem osobą prowadzącą działalność gospodarczą, niestety ostatnio z powodu kryzysu finansowego spóźniam się ze spłatą rat, średnio 3 tygodnie. Santander Consumer Bank SA z tego powodu dolicza koszty windykacji, ostatnio, tj. pismo z 28.06.2010r naliczono 192,49 zł za płatność z 15.06.2010r. Rata kredytu to 393 franki szwajcarskie ( kredyt w CHF). Czy tak wysokie koszty są uzasadnione?

Użył Pan sformułowania „naliczono 192,49 zł za płatność z 15.06.2010r.” co może sugerować że po prostu doliczono Panu karne odsetki za zwłokę ale zakładamy tu że faktycznie chodzi o koszty windykacji a więc związane ze ściągnięciem (przez bankowych windykatorów) należnej płatności – raty. Generalnie, wierzyciel ani firma windykacyjna czy tez kancelaria prawna działająca w jego imieniu nie ma prawa doliczać dłużnikowi kosztów windykacji poza tymi, które powstają w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym – komorniczym. Chyba że w umowie strony uzgodniły że takie koszty windykacji pozasądowej będą wierzycielowi należne. W Pana przypadku, skoro bank dolicza koszty windykacji pozasądowej to należałoby się odwołać do dokumentacji kredytowej – umowy o kredyt albo innego dokumentu do którego w tej kwestii odsyła umowa o kredyt. Tam powinny być sprecyzowane (zryczałtowane) koszty windykacji, cennik, w tym np. koszty monitów, wizyty windykatora terenowego tudzież koszty innych pozasądowych czynności windykacyjnych. Jeżeli w tej materii nic Pan nie znajdzie w dokumentach kredytowych to proponujemy zwrócić się do banku z zapytaniem, na jakiej podstawie bank obciążył Pana taką a nie inną kwotą i na jakiej podstawie w ogóle dolicza koszty windykacji pozasądowej.

Posted on Posted in dług

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.