Bardzo często dochodzi do różnego rodzaju wypadków, kolizji, stłuczek. W takiej sytuacji za szkody odpowiada osoba, która jest winna powstałemu zdarzeniu. Po ustaleniu sprawcy, kolejnym krokiem jest wypłacenie należnego odszkodowania. I tutaj bardzo często pojawiają się kłopoty.

Odszkodowanie z polisy sprawcy nie zawsze jest takie proste. Są sytuacje, gdy pojawiają się problemy. Pierwszym problem może być brak ubezpieczenia. W takim przypadku za szkody wypłaca nam odszkodowanie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W późniejszym postępowaniu Fundusz Gwarancyjny ściąga całość odszkodowania od osoby, która jest odpowiedzialna za wypadek.

Kolejne problemy mogą pojawić się w ustaleniu wysokości odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe niejednokrotnie dążą do zaniżenia kwot odszkodowania i ociągają się: http://www.finansowka.info.pl/?p=41. Takie sytuacje mają miejsce bardzo często, zatem dobrze jest dochodzić swoich roszczeń z pomocą adwokata, który nie pozwoli na zbyt niskie ustalenie odszkodowania.

Ostatni przypadek, kiedy są kłopoty z odszkodowaniem to moment wypłacenia należności. Według zasady towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na wypłacenie odszkodowania. W niektórych przypadkach, kiedy konieczne jest zebranie dodatkowych dokumentów okres ten jest wydłużony o kolejne 14 dni. Bardzo często zakłady ubezpieczeniowe wykorzystują ten zapis i dążą do opóźnienia wypłacenia należnego odszkodowania z OC sprawcy. W takich sytuacjach mamy prawo złożyć pismo ze skargą oraz żądać wypłacenia odszkodowania w trybie natychmiastowym wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Są to trzy najczęstsze przypadki, jakie mają miejsce, kiedy chcemy uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia sprawcy wypadku. Warto jednak walczyć o to, co nam się należy. Niezbędne jest zgromadzenie dokumentów, które pomogą i przyśpieszą cały proces uzyskania odszkodowania.
Jeśli zależy nam na szybkim i bezproblemowym przebiegu sprawy to warto rozważyć poszukanie adwokata, który wszelkie formalności załatwi za nas, a jego znajomość litery prawa spowoduje, że towarzystwo ubezpieczeniowe chętniej zacznie współpracować i szybciej wypłaci odszkodowanie. Trzeba również pamiętać, że wysokość odszkodowania, jakie może dla nas uzyskać prawnik może być znacznie wyższa niż w sytuacji, kiedy działamy samodzielnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.