Artykuł ten dedykujemy bankom mającym w swej ofercie leasing oraz firmom leasingowym. Otóż od znajomej firmy windykacyjnej kupującej długi otrzymujemy czasem informacje o tym, jak komornik sądowy na wniosek tej firmy zlicytował samochód który (możliwe że) do dłużnika nie należał gdyż był to przedmiot leasingu operacyjnego (o dwóch podstawowych rodzajach leasingu przystępnie napisano tu: http://firmowo.edu.pl/rodzaje-leasingu/. Bank czy firma leasingowa straciła w ten sposób niejeden przedmiot leasingu, zazwyczaj był to samochód, czasem maszyna, urządzenie. A firma windykacyjna jako wierzyciel egzekwujący otrzymała od komornika pieniądze za zlicytowany przedmiot leasingu operacyjnego a więc będący własnością leasingodawcy. W majestacie prawa. Jak dochodzi do takich sytuacji? Otóż komornik wielokrotnie w swej pracy zajmuje u dłużnika przedmioty które potem okazują się być własnością osób trzecich.

Często sam dłużnik informuje o tym komornika podczas czynności zajęcia danej rzeczy. Jeżeli na wniosek wierzyciela egzekwującego komornik zajmie przedmiot co do którego istnieją uzasadnione przypuszczenia (na podstawie informacji od dłużnika) że jest to przedmiot leasingu operacyjnego, wówczas domniemany właściciel-leasingodawca tegoż przedmiotu zostanie o tym fakcie powiadomiony przez komornika lub uczyni to sam dłużnik – leasingobiorca. Od daty dowiedzenia się przez właściciela rzeczy (nie będącego dłużnikiem) o zajęciu jej przez komornika, ów właściciel rzeczy ma prawo w ciągu miesiąca złożyć do sądu powództwo przeciwegzekucyjne żądając zwolnienia przedmiotu spod egzekucji. W świetle informacji od wspomnianej firmy windykacyjnej panuje w tym zakresie dość powszechna niewiedza i niefrasobliwość i to także ze strony leasingodawców (banków i firm leasingowych) a więc, jakby tu powiedzieć, profesjonalistów. Nagminnie pozwy przeciwegzekucyjne nie są wnoszone w terminie (lub w ogóle) a pozew przeciwegzekucyjny wniesiony po upływie miesiąca sąd odrzuca z urzędu. I w ten sposób bank lub firma leasingowi spłaca dług za dłużnika – przedmiot leasingu zostaje sprzedany, wierzyciel zostaje zaspokojony. Leasingodawca nie odzyska już ani przedmiotu leasingu ani pieniędzy – nie ma możliwości skierowania skutecznego powództwa o odszkodowanie, Ani przeciwko wierzycielowi który został zaspokojony ze sprzedaży przedmiotu leasingu, ani przeciwko leasingodawcy ani przeciwko komornikowi. Podstawa prawna: art. 840-843 k.p.c.

Komentarze do “Zlicytowanie przedmiotu leasingu operacyjnego

  1. Z leasingiem bezpieczniej nie tylko dlatego, że jest dla firmy tańszy od samochodu zakupionego za gotówkę. Lepiej też jednak mieć leasing samochodów jeżeli miałoby dojść do postępowania egzekucyjnego a jest na nie narażona praktycznie każda firma która kredytuje swoich klientów, sprzedając im na przelew czyli z odroczonym terminem zapłaty – udzielając im kupieckiego kredytu. Jeżeli klienci nie płacą faktur, to sam dostawca zaczyna mieć kłopoty finansowe, bo przecież on też ma swoich dostawców, którym musi zapłacić a w takiej sytuacji – nie może. Egzekucja komornicza jest więc całkiem realna a bez samochodów (zlicytowanych przez komornika) prowadzenie działalności w wielu wypadkach jest niewykonalne. Zlicytowanie samochodów przez komornika oznacza praktycznie koniec firmy. Jeżeli jednak auta są w leasingu, to licytacja nie wchodzi w grę ponieważ przedmiot leasingu należy w całości do firmy leasingowej, niezależnie od tego, ile już rat leasingowych spłacił leasingobiorca. Kredyt samochodowy tez poniekąd daje takie swoiste poczucie bezpieczeństwa, ale nie do końca, bo w tym przypadku samochód częściowo może być własnością kredytobiorcy a egzekucja z udziału w pojeździe jest teoretycznie możliwa (choć w praktyce mniej).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.